Bli hjälte i ditt eget liv

Om Hjälteskolan

“Bli hjälten i ditt eget epos”
ur Hjälten med tusen ansikten av J. Campbell

Hjälteskolan har som syfte att med scenkonstens verktyg inspirera sina deltagare att bli hjältar i sina egna liv. Vi arbetar med en kombination av interaktiva workshops och upplevelser i Virtualy Reality (VR), vilket skapar en lekfull och spännande plattform, där vi rör oss kring frågor om hjältemod och civilkurage. Hjälteskolan startades 2017 och har fått sin utformning med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Under våren 2020 erbjuder vi Hjälteskolans tredagarsworkshop till skolor och föreningar runtom i Skåne.

Hjälteskolan vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

Målgruppen är ungdomar och unga vuxna, 12-25 år, samt vuxna med funktionsvariationer som befinner sig i en situation där de ska göra stora val i livet.

“Jag tror inte att människan söker efter livets mening, utan snarare efter känslan av att vara levande.”

Hjälteskolan ägs av Teater THEATRON. Förutom Arvsfonden bedrivs den i samarbete med ABF Skåne, ABF Malmö, Tolvåkersskolan, Löddeköpinge; Sundsgården, Helsingborg; samt Kulturcentrum Skåne, Lund.

“Jag skulle vilja kunna stanna tiden för att bara liksom ta en paus från livet och bara gå och lägga mig en månad utan att jag missar skolan och allting.”

(citat från en aktiv deltagare)