Bli hjälte i ditt eget liv

Om Hjälteskolan

“Bli hjälten i ditt eget epos”
ur Hjälten med tusen ansikten av J. Campbell

Hjälteskolan har som syfte att med scenkonstens verktyg inspirera sina deltagare att bli hjältar i sina egna liv. Vi arbetar med en kombination av interaktiva workshops och upplevelser i Virtual Reality (VR), vilket skapar en lekfull och spännande plattform, där vi rör oss kring frågor om hjältemod och civilkurage. Utformningen har skett i nära samarbete med målgruppen, som består av ungdomar och unga vuxna (12-25 år) samt vuxna med funktionsvariationer.

Hjälteskolans modell utgår från tre faser: avfärd, invigning och återkomst. Vi låter deltagarna beskriva sin vanliga, “kända” värld, för att sedan via avfärden gå in i en ny och okänd värld. Denna värld utgör invigningen, och består av övningar och upplevelser av olika slag. I slutändan sker en förflyttning
tillbaka till den kända världen – återkomsten – men deltagarna är nu berikade med nyvunnen kunskap, insikt och kraft!

Under våren 2020 erbjuder vi Hjälteskolans tredagarsworkshop till skolor och föreningar runtom i Skåne:

Hjältevandringen, Hjälteresan och Hjältespelet

Vår tredagarsworkshop innebär möjligheten att få uppleva Hjälteskolan i sin helhet. Att träffas vid återkommande tillfällen hjälper oss att skapa ett tryggt och spännande rum, där deltagarna inspireras till att ta plats, och våga mer.

De tre dagarna är uppdelade i tre komponenter som vi kallar Hjältevandringen, Hjälteresan och Hjältespelet. Läs mer om vad vi erbjuder här!

Hjälteskolan vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

“Jag tror inte att människan söker efter livets mening, utan snarare efter känslan av att vara levande.”

Hjälteskolan ägs av Teater THEATRON. Den har utformats i samarbete med Allmänna Arvsfonden och bedrivs även i samarbete med ABF Skåne, ABF Malmö, Tolvåkersskolan, Löddeköpinge; Sundsgården, Helsingborg; samt Kulturcentrum Skåne, Lund.

“Jag skulle vilja kunna stanna tiden för att bara liksom ta en paus från livet och bara gå och lägga mig en månad utan att jag missar skolan och allting.”

(citat från en aktiv deltagare)