Bli hjälte i ditt eget liv

Välkomna till Hjälteskolan!

HJÄLTESKOLAN är ett treårigt Arvsfondprojekt som vänder sig till unga mellan 12 och 25 år. Vi verkar för att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att erbjuda workshops och aktiviteter som kretsar kring hjältar och hjälteberättelser.


LÄS MER OM HJÄLTESKOLAN || JAG VILL GÄRNA HA ERT NYHETSBREV.