Bli hjälte i ditt eget liv

Vad erbjuder vi?

Vårt standarderbjudande är en tredelad workshop där vi träffas tre gånger à ca 2 timmar per tillfälle. Vanligen är vi tre medverkande pedagoger från Hjälteskolan.

Workshop 1 – Hjältevandringen

I Hjältevandringen jobbar vi framför allt på golvet med olika teaterövningar som stärker självkänslan och tar fram den inre hjälten! Dessa följs av olika samtalsövningar där vi på ett lekfullt och dynamiskt sätt tar ställning till olika frågor. Här arbetar vi med ett av två huvudteman:

  • “Vad är en hjälte?” – för lite yngre deltagare

Här pratar vi om vad hjälteskap egentligen innebär. Vad krävs för att bli en hjälte? Behöver en hjälte ha superkrafter och hjältedräkt?

  • “Då ingriper jag” – för lite äldre deltagare

Här tar vi ställning till moraliska dilemman. När ingriper jag och när är jag en åskådare? Vad är civilkurage, och när behövs det?

Workshop 2 – Hjälteresan VR & IRL

Hjältens resa är ett fenomen beskrivet av Joseph Campbell där huvudpersonen/hjälten går igenom olika faser. Under en hjälteresa lämnar man den kända världen och ger sig ut på ett äventyr, för att sedan återvända med ny kunskap, insikt och kraft! 

I Hjälteresan får deltagarna skapa sina egna berättelser utifrån dessa faser och kanske rentav spela upp för de andra! Deltagarna testar också Hjälteskolans alldeles egna VR-spel “Hjälteresan”, som är uppbyggt enligt Campbells faser, och dessutom baserad på spännande figurer i den nordiska mytologin!

Workshop 3 – Hjältespelet

Vi spelar Hjälteskolans egna rollspel Hjältespelet där deltagarna får testa på att vara figurer i en magisk värld. Denna upplevelse är liksom VR-spelet baserad på hjältefigurer i den nordiska mytologin, men här jobbar man istället i lag och tar sig an utmaningar tillsammans!

Hjältespelet är en rolig och kravlös introduktion till skådespelande och gestaltning som utvecklats för Hjälteskolan av unga speldesigners och illustratörer som själva befinner sig inom målgruppen.

Priser – Skapande skola

Vi har tagit fram en prissättning för Skapande skola, som gäller per grupp/klass.

Workshop, tre tillfällen – 20 000 kr exkl. moms

Workshop, ett tillfälle – 8 000 kr exkl. moms

Vill ni boka oss eller har frågor? Kontakta oss gärna!