Bli hjälte i ditt eget liv

Kulturföreningen Theatron

Teater Theatron, som driver Hjälteskolan, är en ideell förening och samhällsorienterad organisation som sedan starten utvecklat en scenkonstverksamhet i samtal med publiken utifrån frågeställningar som berör. Theatron drivs av skådespelarparet Suzanna och Zeljko Santrac.

Livet i två bitar

Ur "Livet i två bitar"Vår mest spelade föreställning, som ligger mycket till grund för vår vilja att utveckla Hjälteskolan, är Livet i två bitar, som hade premiär 2012.

Med denna föreställning iscensatte vi själverfarna frågeställningar kring migration, identitet och tillhörighet. Vi besökte skolor, folkhögskolor, språkcaféer för nyanlända, bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Föreställningen innehåller skådespelarnas egna livsberättelser och barndomsminnen: Suzannas från ett segregerat Göteborg på 1970 talet och migration till Skåne, Zeljkos från ett diktatoriskt före detta Jugoslavien. Theatron kommer med sitt arbete nära de förutsättningar som migranter lever under: ändrade förutsättningar, rotlöshet, men också nyupptäckternas glädje, av människor, sammanhang, nya relationer och liv.

Över 150 föreställningar…

… har vi spelat Livet i två bitar. Nästan alla inkluderade samtal med ungdomarna. De berättade att  migration kan vara en klassresa eller en förflyttning från Stockholm till Malmö. Vi lyssnade på uppfinningsrika anpassningsmetoder som de använde för att integrera sig i den nya omgivningen. Det vi hörde var mycket ärligt och personligt. Vi blev överrumplade av alla ”aha”- upplevelser i publiken och kände att här fanns ett behov för framtiden.

”Hur väljer jag rätt i livet? Hur vet jag vad jag vill bli? Vad är det att vara modig? Är jag hjälte då?”

I samtalen dök ordet hjälte upp och våra tankar sattes igång. Vi ville undersöka deras förhållande till hjältemyter och hjältemod. Vi ville skapa en hjälteskola!

Det var alltså vår primära målgrupp, ungdomar mellan 12 och 25 år, som gav oss själva idén till projektet!